ห้องขนาดเล็กมีเตียงใหญ่

ดูเพิ่มเติม

ห้องเตียงใหญ่

ดูเพิ่มเติม

ห้องพักพร้อมเตียงคู่หรือเตียงแฝด

ดูเพิ่มเติม

ห้องพักสำหรับครอบครัว/สำหรับสามท่าน

ดูเพิ่มเติม

ห้องสุพีเรียร์สำหรับสามท่าน

ดูเพิ่มเติม
;